Człowiek od początku!

dołącz do grona sygnatariuszy!

o nas

CitizenGO to idea, która zrodziła się w 2013 roku z doświadczenia oraz przyjaźni osób chętnych do pracy na rzecz społeczeństwa w taki sposób, który pozwala na szanowanie godności człowieka i przestrzeganie związanych z nią praw na każdej płaszczyźnie.

Cały czas konieczne jest otwieranie nowych dróg działania obywateli, aby politycy, instytucje i grupy wpływu służyły społeczeństwu naprawdę, a nie tylko pozornie.

Internet i jego narzędzia są szczególnymi sposobami do osiągnięcia tego celu.
Nie mamy żadnych wątpliwości, że współczesny świat najbardziej potrzebuje grupy zaangażowanych, zwykłych ludzi, którzy będą obecni w życiu publicznym.
CitizenGO to forma udzielenia głosu właśnie tej grupie społeczeństwa, której na co dzień nie słychać.

Działamy już w wielu krajach, a CitizenGO Polska jest jedną z największych grup obywateli należących do naszej sieci na całym świecie.

Więcej o naszej organizacji dowiesz się tutaj: https://www.citizengo.org/pl

o kampanii

Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, słabsz ych lub niesamodzielnych.

Dziś 66% Polaków jako główną przyczynę aborcji postrzega brak wsparcia kobiet w ciąży w ich najbliższym otoczeniu.

Nic w tym dziwnego, skoro Polska jest obecnie krajem o bardzo ograniczonym dostępie do jakiejkolwiek pomocy dla kobiet w tzw. nieplanowanej ciąży.

Chodzi tu na przykład o te kobiety, które chcą, mimo braku akceptacji otoczenia, urodzić i wychować mające się narodzić dziecko lub zaraz po porodzie oddać je do adopcji. Bywa bowiem, że młoda kobieta, czasami nastolatka mieszkająca dotąd z rodzicami, na wieść o nieplanowanej ciąży jest wyrzucana z domu. Bywa, że chciałaby ją donosić i oddać dziecko do adopcji, ale poza miejscem swojego zamieszkania. W takich przypadkach pozostaje najczęściej ze swoim dramatem sama.

Jeszcze gorsza jest sytuacja, gdy diagnoza prenatalna jest niepomyślna i zdrowie dziecka jest zagrożone.

O kampanii

Tymczasem każda kobieta i jej dziecko (niezależnie od fazy jego rozwoju prenatalnego) jest człowiekiem takim jak każdy z nas i ma prawo do pomocy i bycia traktowanym z godnością, która przysługuje każdemu człowiekowi.

Każda kobieta w ciąży ma także prawo pokochać swoje dziecko od początku nawet jeśli na drodze do jego narodzin czuje się osamotniona lub jej najbliższe otoczenie nie akceptuje jej wyboru.

Potrzebujemy w Polsce działań systemowych na rzecz stworzenia sieci pomocy kobietom w takich przypadkach, by podstawowym, legalnym wyborem nie była wizyta u ginekologa przepisującego antykoncepcję awaryjną, a nielegalnym zakup w internecie tabletek wywołujących aborcję farmakologiczną.

badania

Chociaż badania społeczne, które przeprowadziliśmy wśród dorosłych Polaków pokazują, że:

94% uważa, lub raczej uważa, że: “Każda kobieta od początku ciąży powinna być otoczona opieką lekarską.”
68% uważa, lub raczej uważa, że: “Życie człowieka należy bezwzględnie chronić od momentu poczęcia.”
66% uważa, lub raczej uważa, że: “Kobiety decydują się na aborcję głównie, gdy nie mają wsparcia w najbliższym otoczeniu.”
50% uważa, że: “Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia.”
to jednocześnie...
50% jest zdania, lub raczej jest zdania, że: “Do 12-tego tygodnia ciąży aborcja powinna być dostępna na żądanie.”
36% wyraża opinię, lub raczej wyraża opinię, że: “Kobieta powinna mieć prawo przerwania ciąży w dowolnym momencie aż do narodzin.”
35% zgadza się, lub raczej się zgadza ze stwierdzeniem, że: “Płód do 12-tego tygodnia ciąży nie jest człowiekiem.”
26% sądzi, lub raczej
sądzi że:
“Opieka nad dziećmi z wadami wrodzonymi i nieuleczalnymi chorobami to strata pieniędzy.”

petycja

Jako CitizenGO Polska przygotowaliśmy petycję do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o podjęcie prac nad stworzeniem systemu opieki nad kobietami w tzw. nieplanowanej ciąży.
dołącz do gronasygnatariuszy